+420 255-708-955

Informace pro manažery skladové prostory

Sklad je důležitou součástí moderního dodavatelského řetězce. Efektivní provoz skladu je podmíněn nasazením vhodného informačního systému pro řízení skladového provozu v kombinaci s ostatními logistickými technologiemi (skladování, manipulace, identifikace) vybranými s ohledem na typ materiálových toků a průběh s nimi souvisejících obchodních procesů.

Vlastnosti a výhody
- zvýšení průchodnosti skladu, dosažení vyššího využití skladové kapacity, zlepšení organizace skladových procesů
- snížení počtu neúplných, chybných nebo opožděných dodávek
- omezení vlivu lidského činitele a jeho chyb na činnost a výkonnost skladu
- získání aktuálních a přesných dat o stavu a pohybu skladu a stupni rozpracovanosti skladových operací
- snížení počtu fyzických inventur
- dodržení požadovaných zaskladňovacích a vyskladňovacích strategií
- efektivní řízení procesu vychystávání a kompletace zakázek s ohledem na plánované termíny jejich expedice
- snadná a rychlá dosledovatelnost pohybu zboží

Je určený pro řízení skladových provozů ve všech typech a článcích logistických řetězců. Díky své otevřenosti, nezávislosti na databázovém prostředí i nadřazeném podnikovém informačním systému je vhodným řešením pro většinu firem s významným podílem logistických činností (skladová a distribuční centra, logistické areály, velkoobchody, výrobní podniky se složitými materiálovými toky apod.). Plné využití vlastností architektury klient/server a všech moderních integračních standardů umožňuje provozovat tento systém samostatně nebo jako součást širšího informačního prostředí.


Pokročilé řízení skladových procesů

Jádrem systému je podrobná evidence stavu a pohybu skladu a řízení všech v něm probíhajících procesů. Systém podporuje všechny obvyklé typy skladů (nákupní, mezioperační, expediční, distribuční, celní apod.) a běžné zaskladňovací a vyskladňovací strategie přizpůsobené použité skladové a manipulační technologii (řadové i vjezdové paletové regály, policové regály, paletové a přepravkové zakladačové systémy, paternostery apod.).
Základní funkce systému umožňují:

- sledovat stav a pohyb zboží v reálném čase v požadovaném stupni podrobnosti (včetně např. expiračního data, výrobního čísla, čísla šarže a dalších potřebných atributů) a jeho umístění na skladových manipulačních jednotkách a lokacích
-řídit skladové operace (příjem, výdej, přeskladnění, expedice) prostřednictvím vytváření manipulačních plánů a jejich potvrzování
-evidovat pohyb vratných obalů

-vyhodnocovat služby související s provozem skladu v případě, že jsou poskytovány na komerčním základě (skladování, manipulace, kompletace, balení apod.)

Chytrý, pružný a efektivní sklad

Modularita a otevřenost systému umožňují přizpůsobit jeho funkcionalitu požadavkům zákazníka i průběžně se měnícím provozním podmínkám (skladovaný sortiment, struktura skladů, jejich technické vybavení i způsob manipulace). Systém podporuje využití automatické identifikace (čárový kód, RFID) ve všech skladových operacích a usnadňuje tak vstup dat nutných pro řízení a monitorování hmotných toků v reálném čase. Prostředky systému umožňují přímé řízení automatizovaných skladových technologií (zakladače, paternostery, příjmové a expediční linky apod.). Systém je schopen spolupracovat s většinou běžných podnikových informačních systémů (ERP) i s některými dalšími specializovanými aplikacemi (celní agenda, řízení spedice apod.
Яндекс.Метрика