+420 255-708-955

Řešení SAP ERP Business All-in-One

Řešení SAP ERP Business All-in-One nejlépe vyhovuje potřebám středních společností, které hledají komplexní a integrované podnikové řešení pro kompletní podporu podniku. Na rozdíl od ostatních podnikových řešení na trhu nabízí Business All-in-One jediné a snadno konfigurovatelné řešení pro správu financí, lidských zdrojů, pořizování, zásob, výroby, logistiky, vývoje produktů, vnitropodnikových služeb, služeb zákazníkům, odbytu a marketingu.

S řešením SAP ERP Business All-in-One budete schopni:

Zdokonalit finanční management – urychlete finanční uzávěrky, zvyšte přesnost finančních výkazů a zaveďte dokonalou správu financí.
Udržovat maximální provozní výkonnost – zvyšte účinnost a efektivitu prostřednictvím optimalizace podnikových procesů, zkvalitnění služeb, snížení nákladů a minimalizace chyb.
Zvýšit agilitu – pohotově reagujte na změny, zvyšte spokojenost zákazníků a odlište se od konkurence.
Sjednocovat a zjednodušovat – prostřednictvím integrovaných funkcí ERP a CRM v SAP Business All-in-One docílíte optimalizace a kompletace procesů od začátku do konce. Funkce CRM můžete například použít pro vytváření příležitostí a jejich okamžité konverze na nabídky, Následně pak můžete použit ERP pro konverzi nabídky na objednávku – zahrnující produkt, cenu, fakturaci a dodávku.
Urychlit přijetí nového řešení a zvýšit produktivitu – jediné intuitivní uživatelské řešení vám pomůže urychlit přijetí nového softwaru zaměstnanci a zvýšit produktivitu. Integrované funkce eliminují potřebu opakovaného ručního zadávání do jednotlivých systémů, šetří čas a snižují riziko chyb.

Zcela individuálně se SAP ERP

Řešením SAP ERP pokryjete všechny standardní funkcionality, které jsou nezbytné pro středně velké podniky. Pomůžeme Vám nalézt pro Váš podnik důležité funkcionality a uvést je do praxe. Tímto způsobem zajistíme, abyste obdrželi pouze ty funkce, které skutečně potřebujete. Budete-li mít v budoucnu další přání a Vaše požadavky na software se zvýší, pomůžeme Vám rovněž s adaptací Vašeho systému na nové potřeby.

Přednastavení pro Vaše průmyslové odvětví


Hledáte řešení, které kompletně pokryje Váš dodavatelský řetězec, avšak nadále zůstane dostatečně rychlé, flexibilní a finančně nenáročné? I v takovém případě dokáže společnost Optimism Company splnit Vaše přání. Přednastavení znamená, že jsme v rámci našeho kompletního řešení již nastavili velkou část Vašich procesů. Ušetříte tak mnoho peněz i času a hned na samém počátku projektu máte možnost nahlédnout, jak bude, respektive by mělo, vypadat Vaše řešení. Více informací

Za hranice jednoho odvětví


K Vašemu ERP dále nabízíme řešení – SAP i uživatelské vývoje - překračující rámec jednoho odvětví, která Vám poskytují podporu při efektivním vykonávání příslušných obchodních činností. Máte možnost s námi konzultovat výběr a implementaci klasických i specifických řešení SAP, která ovlivňují Vaše klíčové aktivity. Tato řešení, která lze velmi snadno integrovat do systému SAP, poskytují Vašemu podnikání bezprostřední přidanou hodnotu.
Na základě mnoholetých zkušeností se vyprofilovala nejen do role odborníka ve významných průmyslových odvětvích, nýbrž také ukázala, že její silnou stránkou jsou témata specifická pro jednotlivá odvětví a nová inovační řešení. Neboť optimalizace procesů a interních pracovních postupů vedoucích ke zlepšení Vaší ekonomické situace je naším cílem. Nezbytným předpokladem samozřejmě zůstává integrace těchto řešení, a to jak řešení SAP, tak řešení jiných poskytovatelů či Vašich vlastních vývojů, do systému ERP.

Poradíme Vám při výběru a implementaci klasických i specifických řešení SAP, která se vyvinula v průběhu naší dlouholeté praxe. Tato řešení jsou určena k plnění klíčových úkolů Vašeho podniku a velkou měrou přispívají ke zlepšení interních komunikací a komunikací s partnery a zákazníky.

Na základě mnoholetých zkušeností se Optimism Company vyprofilovala nejen do role odborníka ve významných průmyslových odvětvích, nýbrž také ukázala, že její silnou stránkou jsou témata specifická pro jednotlivá odvětví a nová inovační řešení. Neboť optimalizace procesů a interních pracovních postupů vedoucích ke zlepšení Vaší ekonomické situace je naším cílem. Nezbytným předpokladem samozřejmě zůstává integrace těchto řešení, a to jak řešení SAP, tak řešení jiných poskytovatelů či Vašich vlastních vývojů, do systému ERP.

Poradíme Vám při výběru a implementaci klasických i specifických řešení SAP, která se vyvinula v průběhu naší dlouholeté praxe. Tato řešení jsou určena k plnění klíčových úkolů Vašeho podniku a velkou měrou přispívají ke zlepšení interních komunikací a komunikací s partnery a zákazníky.
Яндекс.Метрика