+420 255-708-955

PRO ŘEDITELÉ HOTELŮ

Základní účel inventarizace – evidence základních prostředků. Tato procedura má velký význam pro všechny podniky, ale v hotelovém byznysu je naprosto nezbytná. Často po odjezdu hostu majitelé hotelů setkávají se „obvyklou ztrátou“ majetku nebo s obyčejnými krádeží. Seznam věcí, které nečekaně „najdou“ nové vlastníky je poměrně široký, zejména:

• ručníky, župany
• ložní prádlo
• bytové a elektrické přístroje (telefony, televizory, DVD-přehrávače, fény, konvice apod.)
• vybavení kuchyňské
• předměty interiéru (včetně obrazů)

V podstatě, veškerý majetek, nacházející se v pokoji, předává se do vlastnictví hosta na dobu jeho pobytu. Z tohoto vytéká, že při jeho odjezdu je zapotřebí prověřit existence všech objektu evidence. V současné době tato funkce je uložena na pokojské, avšak tento postup zdaleka není optimální:

• pokojská muže necítit se dobře, byt unavená, může mít „zaprášené“ očí
• pokojská může byt, například, z jiného patra, nevědět jistě, co konkrétně má byt v pokoji
• v době odjezdu hostu volné pokojské mohou ani byt přítomné, a pokoj zůstane se neprověřeny.

Všechno toto způsobuje, že hotel pravidelně utrácí peníze na obnovení majetkového fondu.

Aby nedoškol k takovéto situaci prověrka neporušenosti zaevidovaných za pokojem věcí má byt provedena:

• důkladně a přesně, aby zajistit neporušenost majetku
• pohotově, aby výsledky inventarizace byly známy před tím, než host definitivně opustí pokoj a převezme veškeré dokumenty
• za nepřítomnosti hosta, aby urazit ho podezřením v zlém úmyslu

Společnost Optimism Company vypracovala řešení pro Automatickou Identifikaci, kterým je povolena správná organizace procesu inventarizace v níže uvedených zařízeních:

• hotely
• sanatoria/penziony/rekreační střediska apod.

Základem řešení je technologie radiové a frekvenční identifikace – RFID. Radiová a frekvenční identifikace (Radio Frequency Identification, RFID) – technologie bezdrátové výměny údaji za pomocí radiového signálu mezi umístěným na objektu elektronickým označením a přístrojem sběru údajů, které snímá s něho informaci. RFID - je to nejmodernější a funkční řešení pro vybudování systému Automatické Identifikace.

Výhody RFID-technologie


První výhodou RFID-technologie je to, že pro snímání označení není zapotřebí přímý kontakt nebo viditelnost s terminálem sběru údajů (nebo anténou). Takovým způsobem, toto umožňuje skryté umístění označení, například, v bateriovém úseku televizního pultu.
Druhou výhodou je to, že lze snímat údaje zároveň z několika objektů/označení (do 10 ks za 1 sek)

Třetí výhodou je to, že existuje velké množství různých označení, které liší se rozměry a určením. Jsou označení pro nábytek, kovové povrchy, látky a velký počet jiných.


1. RFID-označení pro umístění na kovovém povrchu


Čtvrtou je, že RFID-označení jsou trvanlivé, zejména, pravidelný úklid jím neškodí, některé z nich lze ohýbat a mačkat, jsou i takové, které lze mnohokrát prát.


2. RFID-označení lze ohýbat a prát3. Ručníky s RFID-označeními


A konečně, existuje ještě jedna okolnost, která dělá použití RFID-technologie nezbytnou konkrétně pro hotelový byznys. Host má v pokoji cítit se jako doma, což znamená, že není přípustné, aby koukal na inventární čísla nebo nálepky s čárovým kódem, které označují předměty interiéru. Použití RFID-označení dovoluje úplně zbavit hosta nepohodlí, protože mohou byt nepatrné a nacházet se v těžko dostupných místech, což nijak nebraní správnému snímání.

Popis funkce systému


RFID-technologie je to – moderní, mnoho funkční, ale jednoduché v použití řešení, které dovoluje automatizovat proces evidence celého majetku hotelu, uvedeného v bilanci, dělá ho rychlým a přesným. Proto veškerý podléhající prověrkám majetek označuje se radiovými a frekvenčními označeními, které používají jako elektronický identifikátor objektů.


4. Přenosný terminál sběru údajů


Odteď při odjezdu hostu z hotelu do jeho pokoje vejde pracovník (pokojská) s přenosným terminálem sběru údajů , za pomocí kterého snímá se informace o existenci majetku. Tento proces nepožaduje žádné zvláštní znalosti a zvyklosti: dostatečně jen v každém pokoji provést přístrojem z jedné strany do druhé strany a několikrát zatlačit na tlačítko snímání. Vzhledem k tomu, že pro nalezení a snímání označení není nutná přímá viditelnost označení, sběr údajů proběhne kolem dvou minut (obvykle na jeden pokoj je zapotřebí kolem 30 s). Diky nainstalovanému v terminálu programu výsledek prověrky pořad svítí se na displeji, a pracovník v režimu reálného času vidí, které věci, zaevidované pod číslem, byly nalezeny a které – zatím ne. Po ukončení sběru údajů zpráva přes síť WiFi okamžitě přenáší do počítače recepčního hotelu.

Proces sběru údajů o existenci majetku v pokoji může byt úplně automatizovaný a účast v tomto člověka není nutná. V tomto případě každý pokoj bude zařízen stacionárními RFID- аntény. Při odjezdu hostu recepční jenom zatlačí na tlačítko v nainstalovaném programu v jeho počítači a za několik sekund uvidí výsledek inventarizace.Stanice programování označení ------ Označení korpusového typu
Tiskárna pro tisk označení ---------- Označení na papírovém nosiči
IT-AI Evidence majetku -------- IT-AI Inventarizace
Evidenční systém Objednavatele Přenosný terminál sběru údajů
5. Princip schéma funkce systému


Důležitý význam má to, že nabízené společností Optimism Company RFID-označení jsou samoničitelné, což znamená, že při pokusu odlepit jejích celistvost bude porušena a při další prověrce nebudou identifikovány. Proto, nelze oddělit objekt evidence a označení a schovat ho pod postel – ztracená věc bude nalezena.

Jestli při prověrce pokoje (na tom nezaleží, buď automatická nebo provedena pracovníkem) bude zjištěno neexistence majetku v pokoji, o tom hned dozví recepční, který vyřizuje odjezde hostu. Obvykle pracovník hotelu dostává se do nepříjemné situace. Musí požádat podezřelého v krádeži člověka otevřít kufr a dovolit prohlídku jeho věcí, což může způsobit odmítnutí. Potom bude následovat skandál, svědky budou jiné hosté, které budou mít z toho nepříjemný pocit … Vcelku je to nepříjemné a není hezké.

Zavedení systému na základě RFID-technologie dovoluje obejit ostré uhly a některých – vůbec nedotknout se. Vzdálenost snímání označení může činit několik metrů, což znamená, že kufr otevírat vůbec není nutno. V lobby-části hotelu nebo u pultu registrace lze nainstalovat antény, které na žádost s počítačem oskenují místnost a neleznou ztrácenou věc. Existuje i jiný způsob předcházení krádežím, při podezření na to, že host „omylem“ dal do kufru majetek hotelu recepční použije přenosný terminál sběru údajů pro prověrku kufru. Výsledek bude vidět hned na displeji přístroje, takový argument je dostatečný aby majetek byl navrácen zákonnému majiteli.

Funkční vlastnosti systému na základě RFID-technologie:

• prvotní evidence majetku hotelu (včetně uvedení nových objektů), příprava označení pro objekty
• inventarizace (plánována/mimořádná) za pomocí přenosných terminálů a/nebo stacionárních antén: kontrola existence, pohybu a stavu objektů evidence, zjištění přebytku a manko

zpracování výsledků evidence a inventarizace majetku hotelu (základních prostředků a hmotných zásob v dispozici):
o sepsání inventarizačních výkazů pro kontrolu (evidence/fakticky)
o sepsání výsledkových inventarizačních výkazů: o přebytku, o manko, o zkontrolovaných objektech
o automatické obnovení údajů podle výsledků inventarizace

vedení informace o objektech evidence (včetně kompletů a množstevních objektů evidence):
o vedení příruček (objektů majetku, pracovníků hotelu apod.)
o uvedení nových objektů/uvedení do provozu/sledování za použitím, vyvedení z provozu/odepsání
o vedení historie pohybů, změny odpovědných osob, apod.

• úplná synchronizace s účetním systémem objednavatele

• sepsání úhrnného výkaznictví:
o sepsání analytických výkazů o stavu majetku, jeho místa nacházení se, příslušnost odpovědným osobám
o sepsání výkazů za pomocí vizualizovaných etapových plánů

• dodatečný modul «IT-TOPO» – plánování technického obsluhování a oprav provozovaných objektů: evidence zařízení, vedení informace a provedení oprav v záruční lhůtě, plánovaných a mimořádných oprav, výměna uzlů, náhradních dílů, spotřebních materiálů

Základní účel zavedení systému na základě RFID-technologie:
• snížení finančních nákladů na koupě majetku pro hotel
• zjednodušení provedení inventarizace (plánované/mimořádné) majetku hotelu (základních prostředků a hmotných zásob v použití)
• zkrácení doby provedení inventarizace (plánované/mimořádné)
• dosažení úplné průhlednosti v oblasti rychlé evidence majetku
• snížení počtu chyb při kontrole výsledků inventarizace (plánované/mimořádné)
Výhody spolupráce se společností Optimism Company

Účinnými řešení, nabízená společností IT, dělá následující :
• velké zkušenosti spolupráce s velkými podniky a porozumění specifiky jejích činnosti
• dodržování všech stanovených objednavatelem byznys-procesů a postupů, individuální přístup ke každému klientu a projektu
• poskytnutí celého komplexu služeb jedním dodavatelem
• bezešvá integrace RFID-systémů s různými správními systémy
• poskytnutí úplného kompletu služeb konsultingu v oblasti RFID-technologií
• vysoká funkčnost a produktivita RFID-systémů s možností pružného naladění
• možnost měřítka řešení

Zavedení systému na základě RFID-technologie dovoluje hotelům rychle provést úplnou a přesnou inventarizaci objektů evidence, jedním z následků bude prudké snížení „obvyklé ztráty“ majetku.
Яндекс.Метрика